گردشگری

دیپلم رسمی گردشگری

تعریف گردشگری

: مجموعه فعالیت های فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است.البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درامد شامل آن نمیشود.. بر این اساس کسانیکه شامل این تعریف می شوند نیز گردشگر نامیده می شوند. تعداد کل واحد های گردشگری مجموعا 34واحد است. کسانیکه تمام واحد های عمومی خود را گذراندن و یا دیپلم ردی هستند به راحتی با گرفتن مهارت گردشگری میتوانند مدرک دیپلم بگیرند. دیپلم گردشگری به علت ساده بودن و تضمین قبولی مورد توجه بسیاری از دانش اموزان و افراد شاغل قرار گرفته است. مدت زمان لازم برای گذراندن مهارت های گزدشگری6-9ماه است .
دروس تخصصی گردشگری عبارت است از :

1-راهنمای عمومی گردشگری
2-راهنمای اکوتوریسم(طبیعت گردی)
3-راهنمای موزه
4- راهنمایی محلی.