تحصیلات خود را تکمیل کنید
در رشته های ریاضی -تجربی -انسانی غیر حضوری.

دوره های آموزشی رایانه پیوند

 • تعداد واحد : 44دیپلم کامپیوتر

  در این دوره دانش آموز با گذرندان 44 واحد درسی در کلاس های حضوری و یا از راه دور و اخذ مهارت های میتواند دیپلم رسمی خود را اخذ نماید.
 • تعداد واحد : 27دیپلم حسابداری

  در این دوره آموزشی دانش پذیر با گذراندن 27 واحد درسی در زمینه حسابداری عمومی مقدماتی و تکمیلی - حسابدار صنعتی درجه دو - حسابدار حقوق و دستمزد - کاربا نرم افزار های مالی میتواند دیپلم حسابداری دریافت کند.
 • تعداد واحد : 30دیپلم گردشگری

  در این دوره آموزشی دانشجو با گذراندن 30 واحد درسی در زمینه های راهنمای عمومی گردشگری ، راهنمای موزه ، راهنمایی محلی و طبیعت گردی میتواند دیپلم گردشگری را اخذ نماید.
 • تعداد واحد : 28دیپلم مکانیک

  در این دوره آموزشی دانش آموز با گذرندان 28 واحد درسی میتواند به مهارت های مکانیکی خودرو دست پیدا کند و دیپلم رسمی فنی حرفه ای در زمینه مکانیک خودرو بگیرد.